Disclaimer

Maattekening besteed veel tijd en aandacht aan de juistheid van de afmetingen. Ondanks deze zorgvuldige inspanningen kan Maattekening.nl geen enkele aansprakelijkheid nemen en dragen ten aanzien van de juistheid van een technische tekening. Deze maatvoering tekeningen kunnen in de loop van de tijd zijn geüpdatet, verandert of zijn herzien door de leverancier van de betreffende elektrische haard.
Controleer uw elektrische haard op de juiste afmetingen in het werk alvorens uw ontwerp definitief uit te voeren.